Acordarea concediului de odihna este obligatorie pentru angajatori. Care sunt consecințele neacordării acestuia?

Conform Codului muncii dreptul la concediu este garantat fiecărui angajat, iar durata minimă a acestuia este de 20 de zile pe an.

Codul muncii prevede în 

Art 144 

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 145
(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

Art. 146. 
(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Codul muncii nu prevede, în mod direct și explicit, o sancțiune în situația în care un angajator condiționează, limitează sau chiar refuză exercitarea dreptului la concediu.

Ce poate face un angajat dacă i se refuză acordarea concediului de odihnă cuvenit?

Dacă un angajat consideră ca nu îi este respectat dreptul la concediu poate demara anumite acțiuni pentru a se asigura că beneficiază de acest drept.

1. Sesizarea angajatorului, în scris, cu privire la nerespectarea obligației de a acorda concediul de odihnă conform prevederilor Codului muncii, prezentate mai sus.

2. Sesizarea Inspecției Teritoriale de Muncă în cazul în care angajatorul ignoră în continuare dispozițiile legale. Inspectorii de muncă vor verifica modul în care angajatorul și-a îndeplinit obligațiile privind acordarea concediului, iar în cazul în care vor constata încălcarea acestui drept, vor dispune măsura conformării, oferindu-i angajatorului un termen în acest sens. Aceeași situație o avem și în cazul în care există o  programare, făcută conform dispozițiilor legale, cu consultarea colectivă sau individuală a salariaților, angajatorul refuză exercitarea dreptului sau condiționează salariatul.

Dacă angajatorul nu a îndeplinit măsura sau a îndeplinit-o parțial până la expirarea termenului pe care inspectorul de muncă l-a stabilit pentru conformare,  angajatorul poate fi sancționat cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, potrivit art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea 108/1999.

3. Sesizarea Instanței competente cu scopul recuperării drepturilor refuzate, condiționate sau limitate, în cazul în care contractul de muncă încetează între timp sau chiar în cazul în care angajatorul, deși este sancționat, nu se conformează.

Distribuie: