De ce este importantă planificarea anuală a concediilor de odihnă?

Concediile sunt un aspect important în cadrul relațiilor de muncă, ele fiind reglementate în Codul muncii.

Codul muncii prevede că planificarea concediilor trebuie efectuată până la finalul anului în curs pentru anul viitor, cu consultarea colectivă sau individuală a salariaților.

Concediul de odihnă este considerat un drept fundamental și nepatrimonial al angajatului. Acest lucru înseamnă că salariatul are  obligația de a-l executa în natură (adică în mod efectiv) în perioada în care a fost programat.

Scopul concediului de odihnă este de a-i permite fiecărui lucrător să beneficieze, fără riscul de a rămâne fără resurse, de o perioadă de repaus anual. Agenția Europeană a Muncii (AEM) prezintă, într-un material publicat în 2022, patru motive principale pentru efectuarea concediului: reduce stresul, mărește productivitatea, reduce riscul în privința problemelor de sănătate, îmbunătățește echilibrul între viața profesională și cea privată.

În cazul în care nu există o programare a concediilor, este considerată culpa exclusivă a angajatorului. 

Codul muncii prevede că titularul obligației de a acorda concediul de odihnă este angajatorul. Acesta trebuie să se asigure de respectarea dispozițiilor art. 8 din Codul muncii și de parcurgerea procedurii prevăzute expres și explicit de art. 148 și, indirect, ținând cont de scopul concediului de odihnă.

Articolul 8 din Codul muncii prevede

(1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.

(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

Articolul 148 Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Aplicația Zileconcediu.ro va permite să programați și să țineți evidența zilelor de concediu pentru fiecare angajat. De asemena permite stabilirea de reguli privind concediile la nivel de filială, departament sau echipă. 

 

Distribuie: