fbpx

Noul modul de management a învoirilor din cadrul aplicației Zile Concediu

Ce sunt învoirile de la locul de muncă și cum se gestionează?

Deși nu există o prevedere clară în Codul Muncii referitoare la învoiri, acestea sunt utilizate de multe firme ca și o facilitate acordată angajaților, în baza principiului de voință a părților contractului individual de muncă.

Angajatorul poate acorda învoirea la cererea angajatului în scopul rezolvării unor probleme personale ale acestuia.

Învoirea nu presupune suspendarea CIM și nu se ănregistrează în Revisal, iar plata salariului se face complet.

 

Învoirile sunt de regulă reglementate în Regulamentul intern al angajatorului și presupun absența motivată (aprobată de persoana responsabilă) de la locul de muncăa angajatului pe o perioadă de câteva ore sau o zi. opinia generală este că fiecare angajator are posibilitatea de a stabili procedura de acordare și de recuperare sau compensare a orelor de învoire acordate angajaților. 

Este important să fie ținută o evidență strictă a orelor de învoire precum si o procedură clară de gestionare a acestora, procedură care să fie adusă la cunostința salariaților.

Cum funcționează modulul de management al învoirilor ?

Modulul de management al învoirilor vă ajută să gestionați în mod eficient învoirile angajaților.

Principalele avantaje ale acestui modul integrat în aplcația Zile Concediu sunt

  • o imagine clară a tuturor cererilor de învoire în așteptare și aprobate
  • evidența orelor de învoire luate de fircare angajat
  • posibilitatea de recuperare a orelor de învoire sau de convertire în zile de concediu

Managerul echipei poate vedea în orice moment lista cererilor de ănvoire în așteptare și le poate aproba sau respinge.

Detaliile privind orele de învoire sunt disponibile în orice moment pe pagina dedicată.

Angajatul poate face o cerere de recuperare a învoirii, care trebuie aprobată de către supervizorul său.

La acumularea a 8 ore de învoire aplicația va trimite o notificare către supervizor și angajat privind opțiunea de convertire a acestora într-o zi de concediu.

Formularul de cerere de învoire permite adaăgarea unei note din partea angajatului pentru a furniza evetuale detalii privind solicitarea trimisă.

Distribuie: