1. Introducere

Prin utilizarea platformei „Zile Concediu”, veți avea acces la unelte care vă permit să vizualizați cererile de concediu, să automatizați procesul de aprobare și să vă bucurați de o comunicare eficientă în cadrul echipei. Acceptarea termenilor și condițiilor este obligatorie pentru utilizarea serviciilor noastre. Acești termeni reglementează utilizarea aplicației „Zile Concediu” și asigură o experiență optimă pentru toți utilizatorii.

Vă invităm să continuați explorarea și utilizarea „Zile Concediu” în conformitate cu acești termeni, care sunt concepuți pentru a oferi claritate și protecție atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizorul serviciului.

Aplicația „Zile Concediu” este dezvoltată, deținută și oferită de Fireweb SRL, str. Argeșului nr. 9, Sibiu, Cod Fiscal: RO30313611, Reg. Com.: J32/535/2012, tel 0733067217.

2. Definiții și termeni generali

În contextul Termenilor și Condițiilor pentru aplicația „Zile Concediu”, următorii termeni sunt definiți astfel:

„Serviciu” se referă la aplicația „Zile Concediu” și toate funcționalitățile asociate acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la, planificarea concediilor, gestionarea cererilor de concediu și comunicarea între membrii echipei.
„Utilizator” denotă orice persoană sau entitate care accesează și utilizează aplicația „Zile Concediu”.
„Conținut” include orice informații, date, text, software, muzică, sunet, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale.
„Date personale” se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica direct sau indirect o persoană fizică.

3. Descrierea serviciului

„Zile Concediu” este o aplicație inovatoare destinată facilitării managementului concediilor în cadrul companiilor. Oferim o soluție completă pentru planificarea și aprobarea concediilor, oferind funcții precum vizualizarea centralizată a cererilor, automatizarea deciziilor de aprobare, și rapoarte detaliate pentru management. Serviciul nostru este proiectat pentru a îmbunătăți transparența și comunicarea între angajați și departamentele de resurse umane, asigurând în același timp adaptabilitate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale fiecărei organizații. Utilizarea aplicației presupune acceptarea termenilor de utilizare și respectarea politicilor stabilite.

4. Crearea și securitatea contului

Pentru a utiliza serviciul „Zile Concediu”, utilizatorii trebuie să creeze un cont furnizând informații valide și actuale. Este esențial să mențineți confidențialitatea datelor de autentificare și să utilizați parole puternice pentru a asigura securitatea contului. „Zile Concediu” implementează măsuri de securitate avansate pentru protecția datelor personale și a informațiilor companiei. Recomandăm actualizarea regulată a parolelor și păstrarea acestora în siguranță.

5. Utilizarea serviciului

Utilizatorii „Zile Concediu” sunt încurajați să folosească aplicația în scopul planificării și gestionării concediilor, respectând toate regulile și politica de utilizare. Este interzisă utilizarea serviciului pentru activități ilegale, hărțuire, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau comportamente care ar putea dăuna serviciului sau utilizatorilor săi. De asemenea, distribuirea de malware sau utilizarea serviciului pentru spamming este strict interzisă. Respectarea acestor linii directoare asigură o experiență pozitivă pentru toți utilizatorii.

6. Licența și proprietatea datelor

Utilizatorii „Zile Concediu” primesc o licență nelimitată, neexclusivă și revocabilă pentru a accesa și utiliza aplicația conform termenilor stabilițiși a planului tarifar ales. Toate datele generate sau introduse de utilizatori în cadrul aplicației rămân proprietatea utilizatorilor respectivi. „Zile Concediu” se angajează să nu utilizeze aceste date decât în scopurile furnizării serviciilor către utilizatori sau pentru îmbunătățirea serviciului. Respectăm drepturile de proprietate intelectuală și ne asumăm responsabilitatea de a proteja datele personale în conformitate cu legile aplicabile.

7. Plăți și abonamente

Aplicația „Zile Concediu” oferă diverse planuri de abonament pentru a se potrivi nevoilor diferitelor companii. Detaliile privind costul, termenii de plată, reînnoirea automată și procedura de anulare a abonamentelor sunt clar specificate în secțiunea dedicată de pe platformă. Utilizatorii sunt încurajați să aleagă planul cel mai adecvat nevoilor lor și să cunoască termenii de reînnoire și anulare pentru a gestiona abonamentul în mod eficient.

Utlizatorii care folosesc planul gratuit și doresc la accesul la funcționalități avansate pot trece în orice moment la abonamentul platit, urmând să achite contravaloarea serviciului în baza unei facturi proforme emise. La identificarea plății sistemul nostru va emite automat factura fiscală aferentă.

8. Confidențialitate și protecția datelor

„Zile Concediu” respectă confidențialitatea și se angajează să protejeze datele personale ale utilizatorilor conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Managementul datelor personale se face într-un mod transparent, asigurând drepturile utilizatorilor de a accesa, rectifica sau șterge informațiile personale. Utilizatorii sunt informați despre colectarea, utilizarea și partajarea datelor lor, având posibilitatea de a-și exprima consimțământul în mod informat.

 

9. Garanții și limitarea responsabilității

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord în mod expres că serviciile „Zile Concediu” sunt furnizate așa cum sunt și în măsura în care sunt disponibile. Fireweb declină în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop. Fireweb nu oferă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, în timp util, sigure sau fără erori.

Fireweb nu poate garanta că aplicația va funcționa întotdeauna neîntrerupt și fără erori, dar va depune toate eforturile pentru a îmbunătăți și a remedia orice deficiențe tehnice într-un termen rezonabil.

Utilizatorul este de acord că Fireweb nu va fi responsabil pentru niciun prejudiciu legat de, care decurge din sau cauzat de folosirea, modificarea, suspendarea sau întreruperea oricăruia dintre servicii din orice motiv sau de utilizarea aplicației în orice fel.

Utilizatorul va administra și utiliza pe propria răspundere aplicația, fiind responsabil de tipul, legalitatea și conținutul oricăror date, informații, baze de date etc. transmise, găzduite, create și dezvoltate în cadrul aplicației sau comunicate în orice mod către Fireweb. – inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală a unor terți, utilizarea ilegală și utilizarea fără consimțământ a datelor personale ale altor persoane, conținut ilegal etc.

Utilizatorul este și rămâne în orice moment proprietarul oricăror date, informații, baze de date transmise, găzduite, create și dezvoltate exclusiv de dvs. în cadrul aplicației Zile Concediu.

10. Actualizări și modificări ale termenilor și condițiilor

Fireweb își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii și condițiile la nevoie, pentru a reflecta schimbările în serviciu sau legislație. Utilizatorii vor fi informați despre orice modificări semnificative prin mijloace de comunicare cum ar fi, dar fără a se rezuma la, email sau notificări în aplicație, asigurându-se că au timp suficient pentru a revizui noile condiții. Acceptarea continuă a serviciului după aceste modificări constituie acordul utilizatorilor cu termenii actualizați.

 

11. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Termenii și condițiile aplicației  „Zile Concediu” sunt guvernate de legea română. Orice dispută care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă va fi supusă soluționării în instanțele competente din România. Acest proces asigură o cale de urmat clară și eficientă pentru soluționarea oricăror litigii care pot apărea în utilizarea serviciului.